Canolbarth

Prif Straeon

Cyhoeddi enw dyn fu farw ar Yr Wyddfa

Yr Wyddfa

Mae cerddwr a gwympodd 500 troedfedd i'w farwolaeth ar Yr Wyddfa Ddydd Gwener y Groglith wedi cael ei enwi.

 • 23 Ebrill 2014

Trafnidiaeth: Chwilio am syniadau

Cyngor Bro Morgannwg a Cheredigion yn derbyn arian gan Lywodraeth Cymru i ffeindio ffyrdd mwy effeithiol o gynnig trafnidiaeth gyhoeddus.

 • 22 Ebrill 2014

Gyrrwr beic modur wedi marw

Gyrrwr beic modur wedi marw yn Llanfair ym Muallt wedi damwain ddydd Gwener.

 • 21 Ebrill 2014

Cyhoeddi enw wedi marwolaeth Gwbert

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r gŵr fu farw yn dilyn damwain yng Ngwbert, Ceredigion ar Ebrill 19.

 • 22 Ebrill 2014

Damwain Crughywel: dyn yn yr ysbyty

Gyrrwr beic modur yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri cerbyd ar yr A40 wrth ymyl Crughywel.

 • 21 Ebrill 2014

Cwyno am enw newydd ysgol

Mae disgyblion Ysgol Bro Ddyfi ym Machynlleth wedi cyhoeddi fideo yn cwyno am enw eu hysgol newydd.

 • 17 Ebrill 2014

Cyhuddo cwmni o 'sarhau' dyn anabl

Mae cwmni trenau wedi lansio ymchwiliad wedi i ddyn anabl honni nad oedd yn cael mynd ar drên.

 • 15 Ebrill 2014

Wynebu cyhuddiadau cam-labelu cig

Dafydd Raw-Rees, cyn berchenog ffatri Farmbox Meats, ymhlith pedwar dyn aeth o flaen ynadon Westminster i wynebu cyhuddiadau'n deillio o'r sgandal cig ceffyl yn 2011.

 • 14 Ebrill 2014

Defaid wedi marw: talu mwy na £1800

Ffermwr oedd gyda 34 o sgerbydau defaid ar ei dir yn gorfod talu mwy na £1800.

 • 14 Ebrill 2014

Effaith tyrbinau yn 'gyfyngedig'

Yn ôl adroddiad newydd mae effaith ffermydd gwynt ar dwristiaeth yng Nghymru yn 'gyfyngedig'.

 • 12 Ebrill 2014

Eisteddfod: Gweithredu argymhellion

Cyngor yr Eisteddfod yn clywed y bydd y Brifwyl yn gweithredu rhai o argymhellion gweithgor Llywodraeth Cymru erbyn Eisteddfod Sir Gâr.

 • 12 Ebrill 2014

Diwrnod olaf Ysgol John Beddoes

Bydd ysgol uwchradd ym Mhowys yn cau yn hwyrach, er gwaetha' gwrthwynebiad gan grŵp o bobl leol.

 • 11 Ebrill 2014

Cronfa arian i ddioddefwyr llifogydd

Cronfa gafodd ei sefydlu i helpu'r rheiny gafodd eu heffeithio gan lifogydd difrifol yng Ngheredigion wedi llwyddo i ddosbarthu £8,000 i bobl leol.

 • 10 Ebrill 2014

Tro pedol ar gau llyfrgell Tregaron

Bydd llyfrgell Tregaron yn aros ar agor wedi i gynghorwyr newid penderfyniad blaenorol i'w chau yn dilyn ymgyrch trigolion.

 • 8 Ebrill 2014

Arian i drwsio arfordir wedi stormydd

Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi pecyn o £855,000 i helpu i sicrhau fod Cymru'n barod ar gyfer y tymor ymwelwyr ar ôl tywydd mawr y gaeaf.

 • 9 Ebrill 2014

Gwasanaethau trên newydd i'r canolbarth

Bydd trenau'n rhedeg bob awr rhwng Aberystwyth a'r Amwythig o fis Mai 2015 yn dilyn buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.

 • 8 Ebrill 2014

Busnesau Cymru'n 'hyderus' am y dyfodol

Mae busnesau yng Nghymru yn teimlo'n fwyfwy hyderus ynglŷn â'r economi yn ôl arolwg newydd.

 • 8 Ebrill 2014

Damwain: dyn yn yr ysbyty

Dyn ag anafiadau difrifol i'w ben wedi damwain ffordd nos Wener.

 • 7 Ebrill 2014

Neuadd Pantycelyn i barhau

Prifysgol Aberystwyth yn cytuno ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth i ddatblygu cynllun busnes fydd yn golygu parhad Neuadd Pantycelyn.

 • 4 Ebrill 2014

Dirwy am bysgota yn anghyfreithlon

Mae pysgotwr wedi cael dirwy o £42,000 am bysgota cregyn bylchog yn anghyfreithlon ym Mae Ceredigion.

 • 3 Ebrill 2014

Cyngor ar Bopeth i gau yn Aberystwyth

Swyddfa Cyngor Ar Bopeth Ceredigion yn Aberystwyth yn cau ei drysau ym mis Mehefin oherwydd toriadau i'w cyllideb.

 • 4 Ebrill 2014