De-Ddwyrain

Prif Straeon

Cyhuddo tri swyddog Cyngor Caerffili

Cyngor Caerffili

Mae tri o uwch swyddogion Cyngor Caerffili wedi ymddangos yn y llys i wynebu cyhuddiad o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

 • 22 Ebrill 2014

Iawndal £450,000 wedi 23 blynedd

Dyn o'r Coed Duon, Sir Caerffili, wedi derbyn £450,000 o iawndal, 23 blynedd wedi i feddygon wneud camgymeriadau yn ystod ei enedigaeth.

 • 22 Ebrill 2014

Apêl yn dilyn ymosodiad yn Y Fenni

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddyn 46 oed tu allan i dafarn yn Y Fenni.

 • 22 Ebrill 2014

Trafnidiaeth: Chwilio am syniadau

Cyngor Bro Morgannwg a Cheredigion yn derbyn arian gan Lywodraeth Cymru i ffeindio ffyrdd mwy effeithiol o gynnig trafnidiaeth gyhoeddus.

 • 22 Ebrill 2014

Prifysgol Caerdydd i aros gyda'r CBI

Mae Prifysgol Caerdydd yn bwriadu parhau i fod yn aelod o'r CBI er bod y corff wedi cofrestru fel cefnogwr swyddogol i'r ymgyrch Na yn refferendwm yr Alban.

 • 22 Ebrill 2014

Peiriant sganio uwchsain 'arloesol'

Prifysgol Caerdydd yn datblygu peiriant newydd allai gynnig archwiliadau uwchsain yn gynt ac yn rhatach.

 • 22 Ebrill 2014

Enwi gyrrwr beic modur fu farw

Gyrrwr beic modur wnaeth farw ar ol taro yn erbyn car yng Nghastell-nedd oriau man bore Gwener wedi ei enwi.

 • 21 Ebrill 2014

Rhyddid y Ddinas i Weithwyr Meddygol

Fe fydd Ysbyty Maes (Cymru) 203 yn derbyn Rhyddid Dinas a Sir Caerdydd fel cydnabyddiaeth am ei wasanaethau i Gaerdydd.

 • 21 Ebrill 2014

Teyrnged i 'fyfyrwraig wych'

Teyrnged yn cael ei rhoi i ferch 21 oed o China, Yuan Meng Qu a fu farw mewn damwain car yn Abertawe nos Iau.

 • 20 Ebrill 2014

Cyngor am wahardd e-sigaréts

Cynnig gan Gyngor Caerffili i wahardd e-sigaréts rhag cael eu defnyddio mewn adeiladu a cherbydau sydd yn berchen i'r cyngor.

 • 20 Ebrill 2014

Caerdydd 1-1 Stoke

Pwynt gwerthfawr arall i'r Adar Gleision yn eu brwydr i aros yn yr Uwchgynghrair.

 • 19 Ebrill 2014

Digwyddiad amheus yng Nghaerwent

Heddlu'n annog trigolion i fod yn wyliadwrus wedi i ddynes oedrannus ofyn i blant hoffen nhw fynd i mewn i fan wen gyfagos.

 • 18 Ebrill 2014

Cwmni adeiladu: Diswyddiadau'n bosib?

Gweithwyr cwmni Green Hill yng Nghasnewydd yn wynebu diswyddiadau wedi rhybudd bod y cwmni'n cael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr, yn ôl undeb.

 • 18 Ebrill 2014

Pulis yn 'hapus i drafod' ffrae Caerdydd

Rheolwr Crystal Palace, Tony Pulis yn dweud ei fod o'n fodlon siarad gyda'r Uwchgynghrair am honiadau Caerdydd ynglŷn â thîm yr Adar Gleision mewn gêm ddiweddar.

 • 18 Ebrill 2014

Damwain beic modur: gyrrwr wedi marw

Heddlu'n apelio am dystion yn dilyn damwain farwol ym mhentre' Llangatwg yng Nghastell-nedd yn oriau man bore Gwener.

 • 18 Ebrill 2014

Eglwysi'n uno i ddathlu'r Pasg

Eglwysi ledled Cymru yn uno i ddathlu'r Pasg gyda nifer o ddigwyddiadau a gwasanaethau arbennig.

 • 18 Ebrill 2014

'Y Gymraeg yn ystyriaeth eilradd'

Mae Cyngor Casnewydd wedi cydnabod mai "ystyriaeth eilradd" yw'r iaith Gymraeg pan maen nhw'n ffurfio polisïau.

 • 17 Ebrill 2014

Cwest: Tân gwyllt 'ddim ar fai'

Crwner yn dweud nad tân gwyllt mewn clwb rygbi oedd y rheswm am ddamwain ar yr M5 laddodd saith o bobl.

 • 17 Ebrill 2014

Torri gwasanaethau bysus Stagecoach

Mae cwmni bysus mwyaf Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n diddymu 14 gwasanaeth yn llwyr ac yn rhedeg llai o fysus ar wyth o wasanaethau eraill.

 • 17 Ebrill 2014

Dau heddwas yn euog o ddwyn

Mae dau swyddog heddlu wedi pledio'n euog i ddwyn, wedi iddyn nhw gael eu dal gan drap oedd wedi ei osod gan eu cyflogwr.

 • 17 Ebrill 2014

Cytuno tir comin ar gyfer trac rasio

Cyngor Blaenau Gwent wedi cytuno mewn egwyddor i rhoi tir comin ar gyfer adeiladu trac rasio yn yr ardal.

 • 17 Ebrill 2014