Gogledd-Ddwyrain

Prif Straeon

Dyn yn cyfaddef ymosod gyda morthwyl

llys y goron Caernarfon

Dyn 48 oed o Wrecsam yn cyfaddef ymosod ar ei gyn bartner gyda morthwyl yn Llys y Goron Caernarfon.

 • 24 Ebrill 2014

Llai o swyddi Kellogg's am fynd

Mae undeb USDAW yn honni bod 79 o swyddi am gael eu colli o safle Kellogg's yn Wrecsam yn hytrach na 140.

 • 24 Ebrill 2014

Byrgleriaeth yn effeithio myfyrwyr

Mae Jack Harpur, 20, wedi ei ddedfrydu i 15mis mewn sefydliad i droseddwyr ifanc ar ôl iddo bledio'n euog i ddwyn dros £15,000 o offer trin ceir o Goleg Cambria.

 • 24 Ebrill 2014

Apelio am eitemau i nodi pen-blwydd

Apêl wedi ei lansio am eitemau i ddathlu pen-blwydd tîm pêl-droed Wrecsam yn 150.

 • 23 Ebrill 2014

Cofio meibion coll Sir Y Fflint

Mae posiect i greu wefan i gofio meibion coll Rhyfel Byd Cyntaf Sir y Fflint wedi derbyn grant o £10,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

 • 23 Ebrill 2014

Lladrad arfog: yr heddlu yn apelio

Yr heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad arfog mewn siop yn Sir y Fflint nos Sul.

 • 21 Ebrill 2014

Cwest wedi marwolaeth mewn ysbyty

Teulu dyn fu farw wedi llawdriniaeth yn cael gwybod y bydd cwest yn cael ei gynnal, flwyddyn wedi ei farwolaeth.

 • 19 Ebrill 2014

Llwybr yr arfordir: gwasanaeth newydd

Cwmniau gwyliau yn cydweithio i gynnig llety a gwasanaeth cludo bagiau i bobl sydd am gerdded ar hyd llwybr yr arfordir yng Ngogledd Cymru.

 • 20 Ebrill 2014

Caer 0 - 0 Wrecsam

Y gêm ddarbi fawr rhwng Wrecsam a Chaer yn ddi-sgôr.

 • 19 Ebrill 2014

Seintiau Newydd yn dathlu

Mae'r Seintiau yn edrych ymlaen am antur Ewropeaidd arall yn dilyn tymor llwyddiannus dros ben.

 • 19 Ebrill 2014

Eglwysi'n uno i ddathlu'r Pasg

Eglwysi ledled Cymru yn uno i ddathlu'r Pasg gyda nifer o ddigwyddiadau a gwasanaethau arbennig.

 • 18 Ebrill 2014

Ailddatblygu ysbyty: atal o'i waith

Aelod o'r tîm sy'n ail-ddatblygu Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn cael ei wahardd o'i waith.

 • 17 Ebrill 2014

Ysgol uwchradd newydd i'r Rhyl

Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Dinbych yn cyfarfod i drafod cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol uwchradd newydd gwerth £24.6m i'r Rhyl.

 • 16 Ebrill 2014

Prifysgol: 'trafodaethau addawol'

Undeb yn gobeithio bydd unrhyw ddiswyddiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr yn wirfoddol oherwydd 'trafodaethau addawol'.

 • 16 Ebrill 2014

Cyn athro: 20 mlynedd o garchar

Adroddiadau bod cyn athro o Lanelwy wedi ei garcharu am 20 mlynedd mewn llys ym Morocco am gipio a cheisio treisio tair o ferched ifanc.

 • 15 Ebrill 2014

Tân mewn hên ysgol yn amheus

Yr heddlu yn trin tân mewn hên ysgol yn Ninbych fel un amheus.

 • 16 Ebrill 2014

Lladron yn dwyn arian o siop yn Y Rhyl

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am ladron sydd wedi dwyn arian o siop yn Y Rhyl.

 • 16 Ebrill 2014

Tân mewn safle ailgylchu yn Wrecsam

Mae diffoddwyr wedi diffodd tân ar safle ailgylchu FCC Environment ar Barc Diwydiannol Wrecsam a bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal i ddarganfod sut y dechreuodd.

 • 15 Ebrill 2014

E-sigaréts yn methu prawf diogelwch

Safonau Masnach Gogledd Cymru'n cynnal arolwg i ddiogelwch sigaréts electronig, a chanlyniadau'n peri pryder.

 • 15 Ebrill 2014

Tanau bwriadol: Apêl am wybodaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i swyddogion gael eu galw i ddiffodd chwe thân oedd wedi eu cynnau yn fwriadol.

 • 15 Ebrill 2014

Gohirio ymchwiliad i hen Ysbyty Dinbych

Mae ymchwiliad cynllunio i'r costau yn ymwneud â gwaith brys ar adeilad hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych wedi cael ei ohirio tan ddiwedd Mai.

 • 15 Ebrill 2014