Gogledd-Orllewin

Prif Straeon

Gwrthwynebu saethu adar yn afon Dwyfor

Aber afon Dwyfor

Fe ddaeth tua 70 o bobol i gyfarfod cyhoeddus yng Nghricieth nos Fercher i wrthwynebu cais gan y "Traeth Bach Wildfowling Association" i saethu adar gwyllt yn aber afon Dwyfor.

 • 24 Ebrill 2014

Corff ym Mangor: Ddim yn amheus

Gweddillion corff yn cael eu darganfod mewn coedwig ger Clwb Golff Sant Deiniol ym Mangor.

 • 23 Ebrill 2014

Gwrthdrawiad loris: Heddlu'n apelio

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i ddwy lori daro'n erbyn ei gilydd yng Ngwynedd.

 • 23 Ebrill 2014

Achub pump oddi ar Gadair Idris

Mae achubwyr o Aberdyfi wedi gorfod achub criw o gerddwyr aeth ar goll dros nos wrth gerdded ar fynydd Cadair Idris ger Dolgellau.

 • 23 Ebrill 2014

Tynnu sylw beicwyr modur i'r peryglon

Wrth i nifer o yrrwyr beic modur gasglu dros y Pasg, mae nifer o fudiadau'r Gogledd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o beryglon ffordd yr A494.

 • 21 Ebrill 2014

Dyn yn marw wedi iddo syrthio yn Eryri

Heddlu'r Gogledd yn dweud bod dyn 21 oed wedi marw wedi iddo syrthio ger copa'r Wyddfa.

 • 19 Ebrill 2014

Dafydd Arfon Rhys wedi marw

Ysgrifennydd Cymdeithas y Cymod, Dafydd Arfon Rhys wedi marw yn 72 oed ar ôl salwch byr.

 • 21 Ebrill 2014

Gwrthdrawiad: Dyn mewn cyflwr difrifol

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar Ynys Môn yn ystod oriau man bore Gwener.

 • 19 Ebrill 2014

Llwybr yr arfordir: gwasanaeth newydd

Cwmniau gwyliau yn cydweithio i gynnig llety a gwasanaeth cludo bagiau i bobl sydd am gerdded ar hyd llwybr yr arfordir yng Ngogledd Cymru.

 • 20 Ebrill 2014

Hybu mawndiroedd Môn

Tîm Bioamrywiaeth Cyngor Ynys Môn yn arwain prosiect newydd fydd yn gwarchod ac yn hyrwyddo tiroedd gwlyb lleol.

 • 20 Ebrill 2014

Peidiwch mentro i'r copaon

Mae wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn annog pobl i ystyried teithiau cerdded amgenach yn hytrach na mentro i gopaon mynyddoedd Eryri dros y Pasg.

 • 18 Ebrill 2014

Tŷ cychod newydd Porthdinllaen

Mae criw Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) ym Mhorthdinllaen wedi derbyn y goriadau ar gyfer eu tŷ cychod newydd sbon.

 • 18 Ebrill 2014

Canolfan Cywain: gwendidau difrifol

Adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn nodi bod dim digon o gwestiynau wedi eu gofyn ynglŷn â bwriad y ganolfan a'r incwm tebygol.

 • 17 Ebrill 2014

Camerâu CCTV yn cael eu diffodd

Ar ddiwedd mis Mai mi fydd camerâu CCTV Cyngor Môn yn cael eu diffodd er mwyn gwneud arbedion ariannol.

 • 17 Ebrill 2014

Prynu Coron Blaenau ar eBay

Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.

 • 17 Ebrill 2014

Teyrngedau i Wayne Rowlands

Mae teyrngedau wedi cael eu rhoi i ŵr ifanc fu farw wedi damwain ffordd ar Ynys Môn ddydd Llun.

 • 16 Ebrill 2014

Tân Plas Gwynfryn: cynnau yn fwriadol?

Y gwasanaeth tân yn credu bod y tân wnaeth ddechrau ym Mhlas Gwynfryn nos Fercher wedi ei gynnau yn fwriadol.

 • 17 Ebrill 2014

Dyn yn ei 20au wedi marw ar ôl damwain

Dyn yn ei 20au wedi marw yn yr ysbyty o anafiadau i'w ben oherwydd damwain ar ffordd gefn rhwng Llanfaelog a Bryngwran ar Ynys Môn.

 • 15 Ebrill 2014

Chwarter canrif ers trychineb Hillsborough

Mae chwarter canrif wedi mynd heibio ers i 96 o gefnogwyr clwb pêl-droed Lerpwl gael eu gwasgu i farwolaeth ar deras y Leppings Lane yn stadiwm Hillsborough.

 • 15 Ebrill 2014

500 litr o olew wedi ei ddwyn

Yr heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i 500 litr o olew cynhesu gael ei ddwyn o adeilad ym Mrithdir ger Dolgellau.

 • 16 Ebrill 2014

Tanau bwriadol: Apêl am wybodaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i swyddogion gael eu galw i ddiffodd chwe thân oedd wedi eu cynnau yn fwriadol.

 • 15 Ebrill 2014

Wheelabrator i adeiladu llosgydd

Cwmni Wheelabrator o'r Unol Daleithiau sydd wedi ei ddewis i adeiladu llosgydd sbwriel ar lannau Dyfrdwy ar gyfer gwastraff y gogledd.

 • 14 Ebrill 2014